O TrekDNES

Část první
Úvod

Vše začalo tři roky před samotným začátkem děje. Tehdy, hvězdného data 43997, byl kapitán Picard začleněn do kolektivního vědomí Borgů. V systému Wolf 359, jen pár světelných let od Země, se Hvězdná flotila postavila borgské krychli na odpor. Vědomosti a zkušenosti kapitána Picarda ale zapříčinily do té doby největší a nejstrašnější porážku Hvězdné flotily, která stála životy jedenácti tisíců lidí. Mezi třiceti devíti zničenými loděmi byla i hvězdná loď  Saratoga, na které jako první důstojník sloužil nadporučík Benjamin Lafayette Sisko. Když byla jeho loď kriticky poškozena a byl vydán rozkaz k evakuaci, našel ve své kajutě svou ženu mrtvou. Saratogu opustil v únikovém modulu společně se svým synkem Jakem, tělo jeho ženy však zůstalo na lodi, která vzápětí pod náporem zbraní borgské lodi explodovala. Zdrcen tímto traumatizujícím zážitkem, přemýšlí o odchodu z Flotily. Nakonec nachází uplatnění v loděnicích Utopia Planitia na projektu, jenž má za cíl vyvinout nové zbraně proti Borgům.

V průběhu roku 2369 sílí na planetě Bajor hnutí odporu vůči cardassijské okupaci, která začala roku 2328, když Cardassiané anektovali tuto planetu a začali drancovat její přírodní bohatství a její obyvatele posílat do pracovních táborů. Hnutí odporu narůstá do takových rozměrů, že donutí Cardassijskou unii opustit planetu, na které toho však již příliš nezůstalo. Na planetě po sobě zanechávají neúrodnou půdu, otrávené zdroje vody, vydrancované přírodní zdroje a její zvítězivší, leč duševně i materiálně trpící obyvatele. Na oběžné dráze zanechávají stanici Terok Nor, která za okupace sloužila jako zařízení na zpracování rudy. Na Bajoru je ustavena prozatímní vláda, která obratem žádá Hvězdnou flotilu, zda by se neujala řízení stanice v kooperaci s Bajorskými ozbrojenými silami.

Dva týdny po útěku posledního cardassijského vojáka, velitele stanice Gul Dukata, přichází převzít její správu její nový velitel - komandér Benjamin Lafayette Sisko. Je rozhodnuto o jejím přejmenování, aby ani její jméno nevyvolávalo v Bajoranech nepříjemné vzpomínky na okupaci. Stanice nese nový název - Deep Space 9...

 

 

 

o »»