O TrekDNES

Část čtvrtá
Lidé na Deep Space Nine

Po ustanovení stálé přítomnosti Hvězdné flotily v bajorském sektoru se postupně na palubě stanice shromažďují všichni členové jejího personálu. Část z nich jsou důstojníci a řadoví členovéBenjamin Sisko Hvězdné flotily se svými rodinami, kteří přilétají hvězdnými loděmi dopravujícími humanitární pomoc pro bajorský lid, část tvoří členové bajorských milicí. Základní úkol zní jednoznačně - uvést stanici po zdemolování jejími předchozími “nájemníky“ znovu do funkčního stavu a přebudovat ji z továrny na zpracování rud na malé vesmírné městečko, kde budou jeho obyvatelé rádi žít.

Zástupcem Federace na Bajoru a zároveň velitelem stanice je Benjamin Sisko. Ten se po svém setkání s obyvateli červí díry stává nedobrovolně jedním z ústředních motivů Kira Nerysbajorského náboženství. Bajorský duchovní vůdce kai Opaka mu vyjeví skutečnost, že on je tím vyslancem slíbeným a popisovaným v mnoha proroctvích, který má zachránit bajorský lid. Ten nese tuto roli velmi nelibě, ale aby nepobuřoval bajorský lid, nezavrhuje ji.

Paradoxně mu jeho roli připomíná už jeho první důstojník, major Kira Nerys z bajorských milicí. Za okupace se stala členkou hnutí odporu a aktivně bojovala proti Cardassianům. Už tehdy také zavítala na palubu stanice, když byla tajně pověřena úkolem najít a dovézt seznam bajorských kolaborantů. Původně byla proti úmyslu prozatímní vlády spolupracovat na udržování stanice s Federací, ale řízením osudu se posléze stává styčným důstojníkem mezi Bajorem a Hvězdnou flotilou.

Jediný, kdo pracoval na Deep Space Nine ještě za okupace a ve svém úřadu zůstal i po příchodu nového osazenstva, je staniční šéf bezpečnosti Odo. OdoMá pro mnohé téměř neuvěřitelné schopnosti, protože dokáže měnit vlastní tvar a dokáže se proměňovat do nejrůznějších jednodušších tvarů a proto o něm mnoho lidí nemluví jinak než jako o "měňavci". On sám neví z jaké pochází rasy, ví jen to, že byl svými lidmi vyslán do vesmíru na počátku svého života a později byl nalezen v Denorijském pásu, neví ani jak dlouho putoval vesmírem. Roky ho studovali vědci na Bajoru, kteří ho pojmenovali jako "neznámý vzorek", v cardassijštině "odo'ital". Později, když se začal začleňovat do společnosti, Miles Edward O'Brienzvolil si klasické bajorské jméno pocházející z jeho dřívějšího označení - Odo Ital. Na rozdíl od ostatních velících důstojníků se nezdržuje v operačním centru stanice, ale má kancelář na promenádě, dalo by se tedy říci blíže zločinu.

Klíčovým pro provoz stanice je náčelník operačního oddělení Miles O'Brien, který přišel z Enterprise-D. Je to právě on, kdo velí technikům starajícím se o opravy a vylepšování všech systémů. Od dob války mezi Federací a Cardassií chová ke Cardassianům ne zrovna nejpřátelštější pocity a řízením osudu se nakonec dostal na cardassijskou stanici. Přišel i se svou svou rodinou - ženou Keiko a dcerou Molly, kterým se na stanici příliš nelíbí. Jadzia DaxAčkoliv velí veškerému technickému personálu, nepatří mezi důstojníky, protože nikdy nevystudoval Akademii Hvězdné flotily. To mu však vůbec nevadí, protože z titulu své funkce je nadřízeným nižších důstojníků

Stanice má i svého vědeckého důstojníka, kterým je Jadzia Dax. Patří k rase Trillů skládající se z humanoidních hostitelů a malých symbiontů. Symbiont žije mnoho stovek let a tak za svou existenci vystřídá hned několik hostitelů. S každým z nich se dělí o vzpomínky a znalosti těch předešlých, takže pro dráhu vědce je vynikající. Předchozím hostitelem symbiontu Dax byl Curson Dax, který sloužil na hvězdné lodi Livingston právě s Benjaminem Siskem. Curson se stal Siskovým mentorem a když přešel do nového hostitele - Jadzie - jejich přátelství zůstalo nadéle pevné, a to i když si Sisko musel chvíli zvykat, že jeho přítel je nyní mladší než on a dokonce žena.

O zdraví všech obyvatel stanice se stará Julian Bashir, mladý doktor nejen se zájmem o medicínu, ale i o krásné ženy a sport. Julian BashirElim GarakS neuvěřitelnou vytrvalostí se snaží získat přízeň Jadzie, ale ta ho se stejnou vytrvalostí stále odmítá. Díky své otravné osobnosti, neměl zpočátku moc přátel, ale pak se sblížil s Milesem O'Brienem, s kterým tráví spoustu svého volného času. Rád si s ním zahraje šipky či podiskutuje u dobrého oběda s Elimem Garakem. Garak je Cardassian, jediný, který na stanici po skončení okupace zůstal, a to jen proto, že na ní žije ve vyhnanství. Býval členem Obsidianského řádu, tajné organizace Cardassijské unie, teď je to pouhý krejčí s malým krámkem na promenádě. Jeho minulost je jedním velkým tajemstvím, kterému se snaží přijít na kloub právě doktor.

Po objevení červí díry se z Deep Space QuarkNine stalo velmi důležité středisko obchodu a tak se sem začali stahovat obchodníci. Jedním z takových lidí je Fereng Quark, který si na promenádě otevřel bar, kde zákonitě probíhá nemalá část společenského života stanice. Příjmy z provozování baru nejsou závratné a tak uzavírá nejrůznější, často pololegální, obchody se všemi, kteří o ně mají zájem, díky čemuž je "oblíbencem" konstábla Oda. Quark má technicky nadaného bratra Roma, kterého celý život vykořisťoval. Je to právě Romův syn Nog, který se jako první Fereng, přihlásil na Akademii Hvězdné flotily.

Taková je posádka Deep Space Nine...

 

«« o »»