O TrekDNES

Část pátá
Události na Bajoru nabírají spád

Znak Kruhu

Kai OpakaKai Opaka, duchovní vůdce planety těšící se veliké autoritě u všech Bajoranů, ta kai Opaka, která Benjaminu Siskovi vyjevila skutečnost, že on je Vyslancem Proroků, při jedné cestě do kvadrantu gama tragicky umírá. Všichni jsou z té zprávy zdrceni a celá planeta truchlí. Zanedlouho se však začíná odehrávat souboj mezi dvěma vedeky - ctižádostivou Winn a umírněným Bareilem. Tento souboj se neodehrává pouze na Bajoru, ale i na Deep Space Nine, kam vedek Winn, kandidátka vedek Winnvedek Bareilna post nového kai, zavítá.

Winn, jako zastánkyni mysterióznosti bajorského Nebeského chrámu a jejích obyvatel, odmítající vědecké teorie vzniku a existence červí díry a podporující ortodoxní náboženství, se hrubě znelíbí výuka ve staniční škole, kterou nazve rouháním. Ve svých projevech je stále ostřejší a vztahy mezi Bajorany a občany Federace na stanici se vyhrocují. Nedlouho poté, co na Deep Space Nine doráží vedek Bareil s cílem uklidnit situaci, je na něj spáchán atentát jednou bajorankou pracující na stanici jako technik. Z jeho naplánování je podezřelá Winn, ale jednoznačně se jí nic neprokáže a tak je tato varianta odložena. Mnoho lidí se však od této Li Nalaschvíle počíná obávat nadcházejících časů...

Major Kira se náhodou dozvídá, že jeden z bývalých vůdců hnutí odporu - Li Nalas - nebyl Cardassiany umučen, ale stále, dlouhé měsíce po skončení okupace, je v pracovním táboře na Cardassii IV. Kira zorganizuje bez povolení velitele stanice a svého nadřízeného záchranou operaci a podaří ze jí Li Nalase spolu s dalšími Jaro Essavězněnými Bajorany z tábora zachránit.

Za to se jí dostává odměny od ministra Jara Essy ve formě odvolání z místa styčného důstojníka a je takto uklizena a nahrazena právě Li Nalasem. Na Bajoru i Deep Space Nine se začínají množit násilné činy páchané vůči nebajoranům, ke kterým se hlásí tajemná organizace Kruh. Odo, mající na starosti bezpečnost stanice, se pouští do vyšetřování, které zanedlouho přinese dvě nesmírně závažná zjištění. Prvním je, že Kruh získává zbraně od Kressariánů, tím druhým a hrozivým je, že Kressariány zásobují Cardassiané. To všechno za účelem destabilizace Bajoru, posléze vynuceného odchodu Federace a Kira a Jaronásledné nové okupace.

Kira přijímá nabídku vedeka Bareila studovat ve svatyni na Bajoru jeden z Orbů, je však záhy unesena Kruhem. Později je osvobozena bezpečnostní jednotkou Deep Space Nine a komandér Sisko se od Kiry dozvídá, že vůdcem Kruhu není nikdo jiný než ministr Jaro Essa, kterého při svém krátkém zajetí viděla. Vychází najevo, že tohle všechno je jen proto, aby ministr Jaro sesadil prozatímní vládu a stal se politickým vůdcem Bajoru. Za tímto účelem se tajně spolčil s vedek Winn, která usiluje o místo duchovního vůdce opuštěné od tragické smrti kai Opaky. Po odhalení své identity ministr Jaro přechází do útoku a Kruh oznamuje, že nadále již nebude pro jakékoliv nebajorany na Bajoru nebo jeho vesmírné Kira v zajetístanici bezpečno. Aby nedošlo ke konfliktu se základní směrnicí, nařizuje jednotkám Federace admirál Chekote opustit stanici.

Personál Hvězdné flotily a ostatní cizinci opouštějí Deep Space Nine a ozbrojené jednotky Kruhu se rychle blíží, aby nad stanicí převzaly kontrolu. Sisko stříliVelitel Sisko a mnoho jeho podřízených, spolu s Li Nalasem, se však rozhodli porušit rozkazy a vést na stanici zákopovou válku vůči jednotkám Kruhu pod velením generála Krima. Mezitím je Kira s Jadzií Dax pověřena důležitým úkolem - seznámením komory ministrů s faktem, že Kruh je podporován Cardassiany. Přesto, že je jejich malý letoun ve vzduchu sestřelen a havarují, obě přežijí a za pomoci vedeka Bareila se jim podaří k prozatímní vládě dostat i s důkazy.

Podobně si vede i komandér Sisko na stanici a po zjištění, že za dodávkami zbraní Kruhu jsou Cardassiani, Kira a Dax v komoře ministrůgenerál Krim okamžitě rozhoduje vrátit stanici zpět do rukou Federace. S tím se však nesmíří jeden z generálových podřízených, plukovník Day, a pokusí se zabít komandéra Siska. Do cesty výboji phaseru se na poslední chvíli postaví Li Nalas, hrdina bajorského boje proti okupaci, plukovnik Daya je téměř okamžitě mrtev.

Kruh je zcela zdiskreditován, pokus o převzetí moci ministrem Jarem potlačen, vedek Winn se rychle od všeho distancuje, major Kira je převelena zpět na Deep Space Nine a vše se vrací do normálních kolejí. Ale za jakou cenu...

 

«« o »»